Eén jaar later: het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding & Textiel

Begin Juli, een jaar na het tekenen van het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding & Textiel, kwamen 75 bedrijven en vertegenwoordigende organisaties inclusief FTA en meer dan 20 van haar leden bijeen. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 35% van de totale omzet uit kledingverkopen in Nederland.

Als onderdeel van een grotere inspanning om meer transparantie in de mondiale productieketens aan te moedigen, publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER) tijdens de bijeenkomst de allereerste geaggregeerde lijst van productielocaties waarmee haar ondertekenaars werken. Ongeveer 3.000 locaties, veelal in China, Turkije en India, werden bekendgemaakt. BSCI deelnemer WE Fashion overhandigde namens de overige ondertekenaars van het Convenant,  de lijst aan Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Mariëtte Hamer, Voorzitter van de SER. Nederlandse NCG Coördinator Norma Wouters-Snell woonde deze bijeenkomst bij als vertegenwoordiger namens FTA.

Middels een multi-stakeholder benadering gebaseerd op de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, houdt het convenant verantwoord zakendoen hoog in het vaandel en richt zij zich op het verbeteren van de duurzaamheid van internationale productieketens in de kleding en textiel. Partners van het convenant hebben nu hun actieplannen ingeleverd waarmee zij hun jaardoelen hebben vastgelegd. Het convenant zal de komende 5 jaar van kracht zijn.

Dit is nu nog een Nederlands initiatief, echter deelnemende partijen zijn van plan om e.e.a. samen met initiatieven in andere landen te coördineren, waarmee een voorbeeld wordt gesteld voor bredere samenwerking in Europa.

Contact: Norma Wouters-Snell, Nederlandse FTA Sustainability NCG Coördinator