Nederlandse BSCI leden toegang tot Rabobank Impactlening

De 25% best presterende Nederlandse BSCI leden kunnen in aanmerking komen voor de Rabobank Impactlening. Deze lening is een gezamenlijk initiatef van de Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB). Het is bedoeld voor bedrijven die aantoonbaar koploper zijn op het gebied van duurzaamheid en die de financiële ondersteuning zullen aanwenden om een positieve impact te hebben op mens & milieu. 

BSCI is aangewezen als een van de selectiecriteria om in aanmerking te kunnen komen voor deze lening.

Wilt u meer weten over de lening en of u als BSCI lid hiervoor in aanmerking komt? Lees dan de volgende factsheet en neem contact op met de coördinator van de FTA Sustainability NCG Nederland.