Over BSCI

Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een door bedrijven aangestuurd initiatief dat meer dan 1.800 retailers, importeurs en merken ondersteunt bij het wereldwijd verbeteren van arbeidsomstandigheden in fabrieken en op boerderijen. 

Onze visie is een wereld van vrije handel en duurzame productieketens waarin fabrieken en boerderijen voldoen aan zowel nationale arbeidswetgeving als aan de ILO Conventies die de rechten van arbeiders beschermen. BSCI biedt bedrijven, van multinationals tot midden- en kleinbedrijf (MKB)/kleine en middelgrote onderneming (KMO), één gezamenlijke gedragscode en een holistisch systeem voor sociale duurzaamheid in de productieketen dat toepasbaar is op alle sectoren en inkooplanden. BSCI is een initiatief van de Foreign Trade Association (FTA), een vooraanstaande bedrijfsvereniging van internationale bedrijven die de waarden van vrije handel en duurzame productieketens propageert.

www.bsci-intl.org / www.fta-intl.org