FTA Sustainability NCG - The Netherlands

De FTA Sustainability Nationale Contactgroep Nederland NCG) komt minimaal twee keer per jaar samen om verschillende onderwerpen te bespreken betreffende de sociale aspecten van een duurzame productieketen. Deze bijeenkomsten worden gecombineerd met praktische workshops en/of break-outsessies waarin bedrijven de mogelijkheid hebben om actief met elkaar in gesprek te gaan en actuele onderwerpen gezamenlijk uit te werken.

Daarnaast werkt de NCG als medium om de dialoog met de verschillende Nederlandse stakeholders te onderhouden, waaronder NGO’s, vakbonden, consumentenorganisaties, overheden, onderwijsinstituten en de verschillende media.

De Contactgroep Nederland telt momenteel meer dan 300 deelnemers, bestaande uit zowel multinationals als het midden- en kleinbedrijf (MKB)/kleine en middelgrote onderneming (KMO) , die uiteenlopende bedrijfstakken vertegenwoordigen.

Wanneer u een Nederlands bedrijf bent dat lid is van FTA en deelneemt aan BSCI en/of BEPI, dan bent u automatisch lid van FTA Sustainability NCG Nederland.