PERSBERICHT - BSCI en ICS: fusie van social compliance initiatieven gaat succesvol laatste fase in

Brussel, 31 maart 2016- De Business Social Compliance Initiative (BSCI) - dat 1.700 retailers, merken en importeurs ondersteunt bij het verbetern van de arbeidsomstandigheden in fabrieken en op boerderijen wereldwijd - en Initiative Clause Sociale (ICS) - dat 20 grote Franse en Belgische retailers vertegenwoordigt die werken aan het verbeteren van duurzaamheid in de mondiale productieketen - zijn verheugd om aan te kunnen kondigen dat in navolging van bijna een jaar van gesprekken, zij een succesvolle stap hebben gezet in het samenvoegen van hun inzet. Nu dat zij een gemeenschappelijke toekomstvisie zijn overeengekomen, is de onderhandelingsfase afgerond en is beonnen aan de finale implementatiefase van de fusie, die per 1 januari 2017 geëffectueerd zal worden.
 
Deze exercitie die in april 2015 is gestart, heeft het beide initiatieven mogelijk gemaakt om tot een gezamenlijke visie op duurzame productieketens te komen, die is gebaseerd op de waarden van transparantie en verantwoordelijkheid. Nu zij tot een gezamenlijk begrip zijn gekomen evenals tot een overeenkomst over de toekomstige integratie, zullen de gesprekken zich nu focussen op de implementatiefase van de fusie, waarin operationele zaken die gerelateerd zijn aan de integratie en gelijkwaardigheid van de audits, systemen and platforms zullen worden opgehelderd.
 
Christian Ewert, Directeur-Generall van de Foreign Trade Association (FTA) - de overkoepelende organisatie van BSCI - zei: "De positieve resultaten die tot dusver zijn behaald, bevestigen dat de keuze om samen aan dit project te beginnen de juiste stap was voor beide organisaties. De fusie zal een groter draagvlak creëren voor onze leden om sociale duurzaamheid te stimuleren en het zal de inzet van beide initiatieven consolideren ten behoeve van een grotere impact".
 
Beide partijen verwachten dat de implementatiefase tegen het einde van 2016 zal worden afgerond, waarmee de stap naar de feitelijke fusie per 1 januari 2017 in gang wordt gezet.
 
Lees meer:
Social Compliance Initiatives BSCI and ICS Work Towards Merging Their Efforts (2 April 2015)
 
***

Voor meer informatie neemt u alstublieft contact op met:
 
Stephanie Luong
FTA Head of Communications
stephanie.luong@fta-intl.org
Tel: +32 2 741 64 09
 
Carole Hommey
ICS Coordinator
chommey@fcd.fr
Tel : +33 6 89 42 20 90
 
De Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een door bedrijven gedreven intiatief dat meer dan 1.700 retailers, importeurs en merken ondersteunt om de arbeidsomstandigheden in fabrieken en op boerderijen wereldwijd te verbeteren. BSCI biedt bedrijven, van multinationals tot MKBs, één gezamenlijke Gedragscode en een holistisch systeem voor sociale duurzaamheid in de productieketen dat toepasbaar is op alle sectoren en inkooplanden. BSCI is een initiatief van de Foreign Trade Association (FTA), een vooraanstaande bedrijfsvereniging van Europese en internationale commercie dat de waarden van vrije handel en duurzame productieketens propageert. www.bsci-intl.org / www.fta-intl.org
 
Initiative Clause Sociale (ICS) is opgericht onder toezicht van de Franse Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD). ICS is een werkgroep die haar leden voorziet van gedeelde tools om hun sociale duurzaamheidsprogramma's te implementeren, wat hen in staat stelt om gezamenlijk producenten aan te sturen en om dubbele audits te voorkomen. Tegenwoordig kent het initiatief 20 actieve leden. ICS leden werken samen om op duurzame wijze de arbeidsomstandigheden in hun productieketen te verbeteren en om verantwoorde producenten te ondersteunen, om hen zo vertegenwoordigers te maken van hun vooruitstrevende aanpak. www.ics-asso.org